Mýtus o životnosti…

Největším mýtem o LED technologii je tvrzení o životnosti uváděné 50.000 hodin. Na toto tvrzení, používané ze strany mnoha obchodníků, lze dnes narazit snad všude, kde je o LED svítidlech jen zmínka. Ovšem již není obecně uvedeno, že tato hodnota životnosti platí pro technologii samotnou, zatímco světelné zdroje s vysokým buzením této hodnoty dosáhnout prakticky nemohou. Fyziku nelze oklamat!

Největším nepřítelem životnosti LED svítidla je ztrátové teplo v důsledku buzení, proto je základem životnosti jeho chlazení. Pokud bychom nechtěli toto ztrátové teplo vytvářet, pak by nízké buzení svítidla vedlo k nízkému světelnému toku a bylo by prakticky nepoužitelné. Právě proto naše technické oddělení pečlivě přezkoumává každý nový produkt a provádí zkoušky životnosti v reálných podmínkách.

 

Co toje CRI?

CRI – Color Rendering Index – hodnota uvádí věrnost podání barev. Platí, že čím vyšší tím lepší, při hodnotě CRI 100 by oko vnímalo věrnost barev stejně jako za denního světla. Index koresponduje s poměrem vyváženosti podráždění R-G-B tyčinek na sítnici oka při pozorování bílého objektu. Při vyšším CRI ( více než 50% ) je navíc mnohem výraznější vnímání kontrastu objektů.

 

Co znamená korozní třída C4?

C4 – třída korozního prostředí podle norem – třídy 1 až 5 uvádí charakter a intenzitu vlastností okolního prostředí majících vliv na korozi materiálů. Zatímco C1 je prakticky suché a chemicky čisté prostředí, C5 je korozně intenzívní a chemicky agresívní. Do uvedené třídy C4 lze zahrnout s rezervou veškeré území ČR, včetně oblastí se zvýšeným výskytem kyselých srážek.

 

Kolik luxů mám mít na pracovním stole?

Minimální předepsaná intenzita osvětlení plochy pracovní desky stolu je 300 lx, doporučuje se 500 lx. Při zvýšeném nároku na přesnost a zrakovou zátěž ( např. jemná mechanika ) je předepsáno 750 lx, s doporučením 1000 lx. Hodnoty předepsaného osvětlení stoupají s nároky na přesnost, vrcholnou hodnotou je 15.000 lx na ploše operačního stolu. Veškeré hodnoty jsou uvedeny v EN 12464-1 – Osvětlení pracovních prostorů.

 

Energetická studie

Nabízíme realizace energetické studie osvětlení, kdy na základě místního šetření provedeme zjištění současného stavu osvětlení, výpočet příkonů, navrhneme případné LED řešení.

Výsledná ekonomická analýza obou řešení pak ukazuje možnou úsporu energie a návratnost investice v reálném čase. Tato služba je jako zákaznický servis poskytována zdarma.